Meta и Alphabet са твърде големи, за да избегнат глобално забавяне на рекламата, казва Браун от Ritholtz – CNBC Television

By | October 27, 2022
  1. Meta и Alphabet са твърде големи, за да избегнат глобално забавяне на рекламата, казва Браун от RitholtzТелевизия CNBC
  2. Meta трябва да се фокусира върху реални потоци от приходи, а не върху Metaverse, казва Джош Браун от RitholtzТелевизия CNBC
  3. Вижте пълното отразяване в Google Новини
Category: tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *