Федералният резерв вероятно не е бил развълнуван, когато е видял ралито от юни до средата на август, казва Мона Махаджан – Телевизия CNBC

By | September 8, 2022

Федералният резерв вероятно не е бил развълнуван, когато е видял ралито от юни до средата на август, казва Мона МахаджанТелевизия CNBC

Category: tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *