Очаквайте асиметричен отговор, тъй като САЩ забраняват вноса на полупроводници в Китай, казва топ политически анализатор – CNBC Television

By | September 2, 2022

Очаквайте асиметричен отговор, тъй като САЩ забраняват вноса на полупроводници в Китай, казва водещ политически анализаторТелевизия CNBC

Category: tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *